Zaloguj się   Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez użytkowników z usług serwisu eagfa.pl świadczonych przez AGFA StarPrint.

 1. Postanowienia ogólne
  • ​​Serwis eagfa.pl obsługiwany jest przez firmę AGFA StarPrint z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jedności Narodowej 109, wpisaną do rejestru handlowego z numerem REGON: 930550500, NIP 917-100-06-03, która wykonuje wszelkie czynności związane z wykonywaniem usługi objętej regulaminem.
  • AGFA StarPrint jest właścicielem serwisu internetowego www.eagfa.pl
  • Użytkownikiem sytemu eagfa może być osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Każda osoba zamierzająca uzyskać status Użytkownika jest zobowiązana do podania danych osobowych celem zalogowania się do systemu.
  • Szczegółowy cennik umieszczony jest na stronie www.eagfa.pl
  • System eagfa świadczy usługi wyłączenie osobom mającym status prawny konsumenta w rozumieniu polskiego prawa.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia, bądź realizacji zlecenia w przypadku, gdy w jego ocenie wykonanie usługi naruszałoby powszechnie obowiązujące prawa.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo i wyłączność do dokonywania wszelkich zmian dotyczących poniższych warunków i zastrzeżeń według własnego uznania, bez konieczności uprzedzania i powiadamiania Użytkownika o nich, a wszystkie zaistniałe zmiany tych warunków i zastrzeżeń wchodzą w życie natychmiast po pojawieniu się na serwisie internetowym www.eagfa.pl. W razie ponownego skorzystania z wszelkich usług, po tym jak zaistniały jakiekolwiek zmiany w warunkach i zastrzeżeniach, należy zaakceptować te zmienione warunki i zastrzeżenia, które następnie zostaną włączone do umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a serwisami. Dlatego też zaleca się regularne zapoznawanie się z warunkami i zastrzeżeniami, za każdym razem, kiedy składa się nowe zamówienie na usługi.
 2. Warunki korzystania z Serwisu
  • ​​Warunkiem niezbędnym do skorzystania z Serwisów jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Użytkownik ustanawia również swój login i hasło którym potwierdza zamówienie. Podane w formularzu dane muszą być prawdziwe.
  • Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie aktualizować zarejestrowane w Serwisach dane w przypadku każdej ich zmiany.
  • Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Serwisy na warunkach określonych w dziale Ochrona prywatności niniejszego regulaminu.
  • Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść przesyłanych materiałów (w szczególności za ewentualne naruszenia praw autorskich).
  • Serwis eagfa zapewnia przewidzianą prawem ochronę danych osobowych przekazanych przez użytkownika i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z wykonaniem usługi a także z prawa wykorzystania ich przez firmę AGFA StarPrint w celach promocyjno-marketingowych. Przekazując dane osobowe użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystanie w powyższym zakresie
 3. Realizacja usługi, koszt produktu, dostawa
  • ​​Serwis poprzez formularz zamówień umożliwia użytkownikowi przesyłanie, ładowanie i wrzucanie obrazów graficznych, zdjęć, które później zgodnie z formularzem zamówienia - zostaną przez serwis przetworzone w fotoalbumy lub inne produkty będące w ofercie serwisu.
  • Cena rzeczywista danego produktu, który został wybrany przez użytkownika, jest tą ceną, którą użytkownik zaakceptował w dniu i o czasie składania zamówienia pod warunkiem, że nie dopisał w uwagach zamówienia dodatkowych produktów bądź usług i wymagań co do swojego zamówienia. W takim przypadku do zaakceptowanej kwoty zostaną doliczone dodatkowe koszty zgodnie z informacją w uwagach zamówienia oraz koszt domyślnej lub wybranej opcji przesyłki. Wyżej wymieniona cena obejmuje także podatek VAT chyba, że wyrażnie została podana w którymś serwisie, że jest to cena netto. W takim wypadku zostanie dodatkowo naliczony podatek Vat. 
  • Ceny mogą ulegać zmianom w każdej chwili przed zaakceptowaniem danego zamówienia złożonego przez użytkownika. Serwisy będą dokładać wszelkich starań, aby ceny przedstawione na wszystkich stronach internetowych były dokładne, właściwe i obecnie obowiązujące.
  • Paragon fiskalny lub faktura VAT są wystawiane i dołączone do każdego zamówienia.
  • Przewidziane są następujące formy dostawy: kurier DHL, poczta priorytetowa. Dokładne koszty dostawy podane są w każdym serwisie i uzależnione są od formy dostawy, wagi i wielkości.
  • Serwisy dołożą wszelkich starań, aby dostarczyć Użytkownikowi zamówione produkty w jak najkrótszym czasie.
 4. Postępowanie reklamacyjne
  • ​​Odbarwienia powstające na zgięciach rozkładówek są naturalnym efektem zaginania papieru fotograficznego i nie podlegają reklamacji.
  • Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zamówienia. Właściciel Serwisu w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu lub z winy Użytkownika.
  • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności Spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z Dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. W przypadku nieuwzględnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.
  • W przypadku uzasadnionej reklamacji, Usługodawca zobowiązuje się do poprawiania produktu lub usługi.
  • Kosztami powstałymi w wyniku nieuzasadnionych reklamacji obciążony zostanie Użytkownik.
 5. Przetwarzanie danych
  • Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych zarejestrowanych w Serwisie, który zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności Użytkowników Serwisu.
  • Informacje przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz późniejszego korzystania z Serwisu wykorzystywane są w celach związanych z należytą realizacją zamówień składanych przez Użytkownika.
  • Dane osobowe, a w szczególności adres e-mail może zostać wykorzystany do przesyłania informacji na temat funkcjonowania Serwisu, a także ofert i informacji handlowych związanych z ofertą Serwisu do zarejestrowanych jego Użytkowników.
  • Użytkownik ma prawo zadeklarować, że nie życzy sobie otrzymywać informacji promocyjnych.
 6. Zmiany regulaminu i cennika
  • ​​Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu oraz cennika. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu www.eagfa.pl po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji. Aktualny regulamin znajduje się zawsze na stronie www.eagfa.pl.
 7. Postanowienia końcowe
  • ​​Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać mailowo, telefonicznie lub listownie na adres Usługodawcy.
  • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  • Sądem rozstrzygającym spory jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Usługodawcy.
Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco z naszą rosnącą ofertą.
FOTOALBUMY DLA ZAWODOWYCH FOTOGRAFÓW
Szybki kontakt
location_on ul. Objazdowa 2a
56-100 Wołów
call kom. 664 191 951
Copyright © EAGFA.PL 2016
Wykonawca: Grupa Faro